Plani Strategjik 2012-2015 dhe Plani i Veprimit i Komisionerit pėr Mbrojtjen nga Diskriminimi

Kjo Strategji e zhvillimit të zyrës synon të kthehet në një instrument për KMD dhe për të gjithë aktorët e tjerë publikë dhe jopublikë, për një kuptim të përbashkët të situatës së mosdiskriminimit, sfidave që shtrihen përpara dhe përballimin e tyre. Kjo strategji do të parashtrojë bashkëpunimin dhe bashkërendimin mes të gjithë aktorëve, rolet dhe përgjegjësitë e tyre përkatëse, për të arritur në një qasje efikase dhe të harmonizuar në luftën për mbrojtjen nga diskriminimi.

...

Lexo mė shumė

Kėtu mund tė njiheni me vendimet e Komisionerit pėr Mbrojtjen nga Diskriminimi

 Komisioneri pas shqyrtimit të ankesës me vendim shprehet. Vendimi përmban rregullimet dhe masat e duhura, duke...

Lexo mė shumė

Kėtu mund tė njiheni me rekomandimet legjislative e Komisionerit pėr Mbrojtjen nga Diskriminimi

Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi jep Rekomandime Ligjore për ndryshimin apo reformimin e legjislacionit...

Lexo mė shumė

Ky projekt mundėsohet nga

osce

Prezenca nė Shqipėri

Contact

Rr. Sami Frashėri Nr 10, Kati II, Tiranė Albania Kutia postare 1019,info@kmd.al
Telefon: + 355 4 243 1078
Faks: + 355 4 243 1077