08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri z. Robert Gajda zhvilloi një takim pune me Zv/Ambasadorin e Greqisë në Tirane Z. Grigorios Delavekouras, Këshilltar i Parë.
Komisioneri z. Robert Gajda zhvilloi një takim pune me Zv/Ambasadorin e Greqisë në Tirane Z. Grigorios Delavekouras, Këshilltar i Parë.
  ✅Ku u theksua se respekti për të drejtat e njeriut dhe në veçanti të minoriteteve është përparësi për çdo shtet që dëshiron të sillet një mënyrë moderne dhe demokratike. Ligji për minoritet është një sipërmarrje e rëndësishme. U vlerësua pozitivisht miratimi i ligjit mbi pakicat kombëtare dhe masat e ndërmarra për përmirësimin e gjendjes dhe garantimin e të drejtave të tyre në praktikë. Gjithashtu, u diskutan çështje specifike lidhur me vetë-identifikimin e pakicave, arsimimin në g ...
Lexo më shumë
Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi midis KMD dhe ANAD
Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi midis KMD dhe ANAD
NËNSHKRUHET MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI Ndërmjet KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI Dhe SHOQATËS KOMBËTARE SHQIPTARE TË NJERËZVE QË NUK DËGJOJNË (ANAD) Duke qënë se Komisioneri është institucioni që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin; Duke qënë se (Sh.K.Sh.Nj.ND)zhvillon veprimtarinë, për njerëzit që nuk dëgjojnë duke avokuar për mbrojtjen e të drejtave dhe përmirësimit e cilësisë së jetës së tyre; Me synimin e përbashkët për resp ...
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të drejtuesve të Institucioneve të Pavarura
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të drejtuesve të Institucioneve të Pavarura
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të drejtuesve të Institucioneve të Pavarura organizuar nga ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin🇦🇱️, znj. Elisa Spiropali. ✅Roli bashkërendues i Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin me institucionet e pavarura, Kuvendin e Shqipërisë dhe ekzekutivin synon të forcojë impaktin e institucioneve dhe ndjekjen e zbatueshmërisë së rekomandimeve, si dhe p ...
Lexo më shumë
Lufta Kundër  Diskriminimit dhe Mbrojtja e të Drejtave LGBTI në Shqipëri
Lufta Kundër Diskriminimit dhe Mbrojtja e të Drejtave LGBTI në Shqipëri
Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në një takim të organizuar nga Coc Holande dhe Komiteti i Helsinkit (NHC) mbi Luftën Kundër i Diskriminimit dhe Mbrojtja e të Drejtave LGBTI në Shqipëri. Ky projekt financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Holandës në kuadrin e vartëses së saj të MATRA. Programi Matra është ngritur për të forcuar kapacitetin e institucioneve qeveritare në disa vende në fazën e para-anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe ato të Partneriteti ...
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda priti në një takim z.Nikolla Gjurgjaj, përfaqësues i shoqatës maqedonase “Ilinden” Tiranë.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda priti në një takim z.Nikolla Gjurgjaj, përfaqësues i shoqatës maqedonase "Ilinden" Tiranë.
  ✅Z. Gjurgjaj informoi Komisioneri Gajda me punën aktuale dhe angazhimet që zhvillon shoqata në minoriteti kombëtar maqedonas në Republikën e Shqipërisë🇦🇱️. ✅Në qendër të takimit ishte mbështetja dhe promovimi i ligjit për pakicat kombetare, promovimi i kulturave dhe implementimi në ditën e përditshme të aspekteve të ligjit, që ka për qëllim të sigurojë ushtrimin e të drejtave specifike të personave që u përkasin një pakice kombëtare, të cilat janë të n ...
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z. Robert Gajda priti në një takim drejtoreshën e UNDP-së, znj. Limya Eltayeb
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z. Robert Gajda priti në një takim drejtoreshën e UNDP-së, znj. Limya Eltayeb
. ✅Komisioneri Gajda informoi znj.Eltayeb për ecurinë e zyrës së KMD për 2019, jo vetë në Tiranë, por edhe në zyrat rajonale për të luftuar diskriminimin dhe promovuar barazinë në shoqëri🇦🇱️. ✅Nga ana e saj, drejtoresha e UNDP-së, znj. Limya Eltayeb vuri në dukje rolin nxitës së KMD dhe punën e përbashkët për të rritur pjesëmarrjen e komunitetit rom dhe egjiptian në proceset e zhvillimit gjithëpërfshirës në institucionet publike në vend. ✅Komisioneri G ...
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda takoi në Tiranë znj.Jean Freedberg zv.drejtor i Human Rights Campaign (HRC)
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda takoi në Tiranë znj.Jean Freedberg zv.drejtor i Human Rights Campaign (HRC)
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda takoi në Tiranë znj.Jean Freedberg zv.drejtor i Human Rights Campaign (HRC), për të biseduar rreth komunitetit LGBTI 🏳️‍🌈në vend dhe problematikave të ndryshme. ✅Znj. Freedberg, e cila po mbledh avokatë nga i gjithë rajoni për të ndarë idetë dhe praktikat më të mira për mënyrën e angazhimit të punëdhënësve dhe bizneseve në avancimin e barazisë. ✅Gjatë një pritjeje të organizuar në bashkepunim me ...
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në takimin e Aleancës për Dhurimin e Gjakut
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në takimin e Aleancës për Dhurimin e Gjakut
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në takimin e Aleancës për Dhurimin e Gjakut, në analizën e punës për 6 mujorin e saj të parë, nën drejtimin e presidentit të Republikës🇦🇱️, z. Ilir Meta. ✅Zyra e KMD, si shumë institucione të tjera publike është përfshirë në fushatën kombëtare për nxitjen e sa më shumë qytetarëve që të jenë të informuar dhe të ndërgjegjëshëm për rëndësinë e dhurimit të gjakut për njerëzit në nevojë në spitale. Kush ...
Lexo më shumë

There are no upcoming events at this time.

Viti 2018

Vendime të KMD-së

Viti 2016

Vendime të KMD-së

Viti 2014

Vendime të KMD-së

Viti 2012

Vendime të KMD-së

Viti 2017

Vendime të KMD-së

Viti 2015

Vendime të KMD-së

Viti 2013

Vendime të KMD-së

Viti 2011

Vendime të KMD-së

Viti 2018

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2016

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2014

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2012

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2015

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2013

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2011

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime Legjislative

ZYRAT

Tiranë

Shkodër

Gjirokastër

Korçë

SONDAZH

A jeni ndjerë ndonjëherë të diskriminuar

Loading ... Loading ...

GALERI

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID