Formular ankimimi

Te nderuar Qytetare.
Komisioni per mbrojtjen nga diskriminimi eshte nje institucion qe ka ne qender te vemendjes mbrojtjen e integritetit dhe te personit. Nese gjate marredhenieve tuaja me administraten shteterore ose mardhenieve te tjera jeni perballur me nje situate kur ju ose persona te trete jane ndere te diskriminuar ju lutemi te denonconi kete fakt.

Formulari per te bere nje ankese ndaj diskriminimit mund ta gjeni duke klikuar KETU. 
Pasi ta keni plotesuar me ju lutem zgjidhni nje nga menyrat e meposhtme per ta derguar.
1-Formulari i plotesuar me shkrim te qarte skanohet nga ankimuesi dhe dergohet ne format digital ne adresen e mailit : info@kmd.al
2- Formulari i plotesuar me shkrim te qarte Printohet nga ankimuesi dhe dergohet me ane te postes rekomande ne adresen : Rr. Sami Frashëri Nr 33 Tiranë Albania.
Ankimuesi duhet te dergoje formularin origjinal te firmosur.

Gjithashtu mund te paraqisni nje ankese edhe duke plotesuar formen e meposhtme. Pasi te keni plotesuar me kujdes te tera pikat e formes nje kopje e ankeses suaj do i dergohet KMD.


Perpiloni ankimimin tuaj duke iu pergjigjur pyetje.

Progress:

Të dhënat e ankuesit / Grup Personash

Organizatë me interesa legjitime

PËRMBAJTJA E ANKESËS

Shkaku për të cilin pretendohet diskriminimi.

Shkaku për të cilin pretendohet diskriminimi.

Shkaku për të cilin pretendohet diskriminimi.

Shkaku për të cilin pretendohet diskriminimi.

Shkaku për të cilin pretendohet diskriminimi.

Ankimimi u kompletua

Faleminderit!

Kliko per tu kthyer tek KREU