08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Publikime të Komisionerit

et-

Ligji per mbrojtjen nga diskriminimi (Maqedonisht)

et-

Ligji per mbrojtjen nga diskriminimi (Anglisht)

et-

Fletepalosje e ligjit (Arumune)

et-

Fletepalosje e ligjit (Greqisht)

et-

Fletepalosje e ligjit (Malazeze)

et-

Fletepalosje e ligjit (Shqip)

et-

Ligji per mbrojtjen nga diskriminimi (Arumune)

et-

Ligji per mbrojtjen nga diskriminimi (Shqip)

et-

Fletepalosje e ligjit (Anglisht)

et-

Fletepalosje e ligjit (Maqedonisht)

et-

Fletepalosje e ligjit (Rome)

et-

PLANI STRATEGJIK 2012-2015 PËR ZBATIMIN E LIGJIT “PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI” DHE PLANI I VEPRIMIT TË KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI PËR VITIN 2012-2015

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID