08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri Gajda pranë komunitetit rom në Korçë
Në Ditën Ndërkombëtare të Romëve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda ishte pranë komunitetit rom në Korçë në një takim informues dhe sensibilizues. Përfaqësuesit e komunitetit, z. Arben Kosturi dhe Dorin Ciuba i ngritën Komisioneri Gajda dhe zyrës lokale të KMD Korçë një sërë problematikash në lidhje me aksesin e shërbimeve publike në Bashkinë Korçë, çështjen e strehimit dhe arsiminin e anëtarëve të komunitetit. Komisioneri Gajda tha se zyra e KMD i ka prioritet shqetësimet ...
Lexo më shumë
“Panairi i Aftësive”, KMD viziton Qendrën për Integrimin e Njerezve me Nevoja të Veçanta.
"Panairi i Aftësive", KMD viziton Qendrën për Integrimin e Njerezve me Nevoja të Veçanta.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në një aktivitet të mirëorganizuar të Qendrës Shqiptare️ për Integrimin e Njerezve me Nevoja të Veçanta, në Elbasan. “Panairi i Aftësive”, një event ku të rinjtë demostrojnë talentet e tyre të jashtëzakonshme dhe një moment specializimi dhe integrimi komunitar shumë të domosdoshëm. Më këtë rast komisioneri Gajda shpërndau dhe çertifikatat për të rinjtë me nevoja të veçanta. Qëndra është themeluar 3 vjet më par ...
Lexo më shumë
KMD takim me OJQ dhe zyrën arsimore Rajonale Shkodër
KMD takim me OJQ dhe zyrën arsimore Rajonale Shkodër
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda zhvilloi një takim me Organizata e Shoqerisë civile dhe zyra arsimore Rajonale Shkodër. Gjithashtu komisioneri Gajda inspektoi shkollën 9-të vjeçare “Iliria” dhe një takim me përfaqësuesit e shoqatës “Për të drejtat e komunitetit rom dhe Egjiptian”, si dhe vuri në dukje rëndësinë e zyrës rajonale të KMD në Shkodër, si një antenë në terren për të mbledhur ankesa e shqetësime, promovim të barazisë dhe nxitjen e kultur ...
Lexo më shumë
Rekomandimin mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore
Rekomandimin mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore
Equinet – the European Network of Equality Bodies, Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë, në bashkëpunim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi️ ka kënaqësinë t’ju prezantojë “Rekomandimin mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore”! 10 rekomandimet e EQUINET janë shumë të nevojshme për tu ndjekur nga të gjitha subjektet zgjedhore️ dhe monitoruar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve dhe organizatat e shoqërisë Civile, ...
Lexo më shumë
Komisioneri z. Robert Gajda zhvilloi një takim pune me Zv/Ambasadorin e Greqisë në Tirane Z. Grigorios Delavekouras, Këshilltar i Parë.
Komisioneri z. Robert Gajda zhvilloi një takim pune me Zv/Ambasadorin e Greqisë në Tirane Z. Grigorios Delavekouras, Këshilltar i Parë.
  ✅Ku u theksua se respekti për të drejtat e njeriut dhe në veçanti të minoriteteve është përparësi për çdo shtet që dëshiron të sillet një mënyrë moderne dhe demokratike. Ligji për minoritet është një sipërmarrje e rëndësishme. U vlerësua pozitivisht miratimi i ligjit mbi pakicat kombëtare dhe masat e ndërmarra për përmirësimin e gjendjes dhe garantimin e të drejtave të tyre në praktikë. Gjithashtu, u diskutan çështje specifike lidhur me vetë-identifikimin e pakicave, arsimimin në g ...
Lexo më shumë
Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi midis KMD dhe ANAD
Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi midis KMD dhe ANAD
NËNSHKRUHET MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI Ndërmjet KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI Dhe SHOQATËS KOMBËTARE SHQIPTARE TË NJERËZVE QË NUK DËGJOJNË (ANAD) Duke qënë se Komisioneri është institucioni që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin; Duke qënë se (Sh.K.Sh.Nj.ND)zhvillon veprimtarinë, për njerëzit që nuk dëgjojnë duke avokuar për mbrojtjen e të drejtave dhe përmirësimit e cilësisë së jetës së tyre; Me synimin e përbashkët për resp ...
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të drejtuesve të Institucioneve të Pavarura
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të drejtuesve të Institucioneve të Pavarura
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të drejtuesve të Institucioneve të Pavarura organizuar nga ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin🇦🇱️, znj. Elisa Spiropali. ✅Roli bashkërendues i Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin me institucionet e pavarura, Kuvendin e Shqipërisë dhe ekzekutivin synon të forcojë impaktin e institucioneve dhe ndjekjen e zbatueshmërisë së rekomandimeve, si dhe p ...
Lexo më shumë
Lufta Kundër  Diskriminimit dhe Mbrojtja e të Drejtave LGBTI në Shqipëri
Lufta Kundër Diskriminimit dhe Mbrojtja e të Drejtave LGBTI në Shqipëri
Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në një takim të organizuar nga Coc Holande dhe Komiteti i Helsinkit (NHC) mbi Luftën Kundër i Diskriminimit dhe Mbrojtja e të Drejtave LGBTI në Shqipëri. Ky projekt financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Holandës në kuadrin e vartëses së saj të MATRA. Programi Matra është ngritur për të forcuar kapacitetin e institucioneve qeveritare në disa vende në fazën e para-anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe ato të Partneriteti ...
Lexo më shumë

There are no upcoming events at this time.

Viti 2018

Vendime të KMD-së

Viti 2016

Vendime të KMD-së

Viti 2014

Vendime të KMD-së

Viti 2012

Vendime të KMD-së

Viti 2017

Vendime të KMD-së

Viti 2015

Vendime të KMD-së

Viti 2013

Vendime të KMD-së

Viti 2011

Vendime të KMD-së

Viti 2019

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2015

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2013

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2011

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2018

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2016

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2014

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2012

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime Legjislative

ZYRAT

Tiranë

Shkodër

Gjirokastër

Korçë

SONDAZH

A jeni ndjerë ndonjëherë të diskriminuar

Loading ... Loading ...

GALERI

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID