08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Samitin e 1-rë Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri
Samitin e 1-rë Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në Samitin e 1-rë Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri! Komisioneri Gajda gjatë fjalës së tij thkesi se gjetjet apo anketimet në shkolla përkojne me gjetjet në aspektet ekonomike për grupet vulnerabël sic është edhe aftësia e kufizuar. Puna e cdo organi Mbrojtes të së Drejtave të njeriut duhet të trokasë tek cdo i ri të perthithen nga vetë ju të rinj. Institucioni që unë përfaqësoj është një Institucion me dimension human dhe shumë ...
Lexo më shumë
Barazia gjinore dhe diskriminimi në organet e emëruara të pushtetit vendor
Barazia gjinore dhe diskriminimi në organet e emëruara të pushtetit vendor
Ditën e premte, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me mbështetjen e Un Women organizuan prezantimin e gjetjeve të raportit: Barazia gjinore dhe diskriminimi në organet e emëruara të pushtetit vendor. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda, deklaron se në rang vendi bashkitë nuk e kanë zbatuar kuotën gjinore prej 30% që i kërkohet nga ligji. Nga të dhënat rezulton se gratë mbajnë vetëm 15% të pozicionit si administratore. Në prag të zhvillimit të zgjedhjeve vendore 201 ...
Lexo më shumë
KMD dhe Kolegji universitar “Luarasi” firmosin Marrëveshje Bashkëpunimi
KMD dhe Kolegji universitar "Luarasi" firmosin Marrëveshje Bashkëpunimi
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Kolegji Universitar “Luarasi” nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi, në fokus të së cilës janë shkëmbimet akademike të programeve të përbashkëta të Kërkimit shkencor dhe praktikat profesionale të studentëve në institucionin që promovon barazinë dhe të drejtat e Njeriut️, duke luftuar diskriminimin dhe ndërgjegjësuar komunitet. Komisioneri Gajda dhe rektori Ruka konfirmuan nevojën për të bashkëvepruar dhe shtuar përpjekjet për të ...
Lexo më shumë
Komisioneri Gajda dhe shefi i UNICEF vizitë pune në qarkun e Korçës
Komisioneri Gajda dhe shefi i UNICEF vizitë pune në qarkun e Korçës
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda dhe z.Roberto De BERNARDI, përfaqësuesi i UNICEF në Shqipëri️ zhvilluan një takim në Drejtorinë Arsimore Rajonale dhe Drejtorinë e Kujdesit Social, që qytetin e Korçës. Së bashku me drejtorin e institucionit z. Kristaq Grabocka dhe Drejtorin e Kujdesit Social, z. Ilir Zguri, si dhe stafin e Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve u biseduan mbi problematikat e ndryshme që hasin nxënësit e grupeve vulnerabël, plotësimin me mësues ndihmës të ...
Lexo më shumë
Komisioneri Gajda pranë komunitetit rom në Korçë
Në Ditën Ndërkombëtare të Romëve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda ishte pranë komunitetit rom në Korçë në një takim informues dhe sensibilizues. Përfaqësuesit e komunitetit, z. Arben Kosturi dhe Dorin Ciuba i ngritën Komisioneri Gajda dhe zyrës lokale të KMD Korçë një sërë problematikash në lidhje me aksesin e shërbimeve publike në Bashkinë Korçë, çështjen e strehimit dhe arsiminin e anëtarëve të komunitetit. Komisioneri Gajda tha se zyra e KMD i ka prioritet shqetësimet ...
Lexo më shumë
“Panairi i Aftësive”, KMD viziton Qendrën për Integrimin e Njerezve me Nevoja të Veçanta.
"Panairi i Aftësive", KMD viziton Qendrën për Integrimin e Njerezve me Nevoja të Veçanta.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në një aktivitet të mirëorganizuar të Qendrës Shqiptare️ për Integrimin e Njerezve me Nevoja të Veçanta, në Elbasan. “Panairi i Aftësive”, një event ku të rinjtë demostrojnë talentet e tyre të jashtëzakonshme dhe një moment specializimi dhe integrimi komunitar shumë të domosdoshëm. Më këtë rast komisioneri Gajda shpërndau dhe çertifikatat për të rinjtë me nevoja të veçanta. Qëndra është themeluar 3 vjet më par ...
Lexo më shumë
KMD takim me OJQ dhe zyrën arsimore Rajonale Shkodër
KMD takim me OJQ dhe zyrën arsimore Rajonale Shkodër
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda zhvilloi një takim me Organizata e Shoqerisë civile dhe zyra arsimore Rajonale Shkodër. Gjithashtu komisioneri Gajda inspektoi shkollën 9-të vjeçare “Iliria” dhe një takim me përfaqësuesit e shoqatës “Për të drejtat e komunitetit rom dhe Egjiptian”, si dhe vuri në dukje rëndësinë e zyrës rajonale të KMD në Shkodër, si një antenë në terren për të mbledhur ankesa e shqetësime, promovim të barazisë dhe nxitjen e kultur ...
Lexo më shumë
Rekomandimin mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore
Rekomandimin mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore
Equinet – the European Network of Equality Bodies, Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë, në bashkëpunim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi️ ka kënaqësinë t’ju prezantojë “Rekomandimin mbi Luftën kundër Diskriminimit dhe Gjuhës së Urrejtjes në fushata zgjedhore”! 10 rekomandimet e EQUINET janë shumë të nevojshme për tu ndjekur nga të gjitha subjektet zgjedhore️ dhe monitoruar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve dhe organizatat e shoqërisë Civile, ...
Lexo më shumë

There are no upcoming events at this time.

Viti 2018

Vendime të KMD-së

Viti 2016

Vendime të KMD-së

Viti 2014

Vendime të KMD-së

Viti 2012

Vendime të KMD-së

Viti 2017

Vendime të KMD-së

Viti 2015

Vendime të KMD-së

Viti 2013

Vendime të KMD-së

Viti 2011

Vendime të KMD-së

Viti 2019

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2015

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2013

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2011

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2018

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2016

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2014

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2012

Rekomandime dhe Opinione

Viti 2017

Rekomandime Legjislative

ZYRAT

Tiranë

Shkodër

Gjirokastër

Korçë

SONDAZH

A jeni ndjerë ndonjëherë të diskriminuar

Loading ... Loading ...

GALERI

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID